Řešení GDPR

Pomůžeme i Vám vyřešit vše co se týká ochrany osobních údajů

Váš partner při řešení
GDPR

Jak vyřešit GDPR i Vám ?

My Vám s tím pomůžeme!

Šlápnout vedle se totiž nevyplácí!

Co to je GDPR ?

Zkratkou GDPR je označeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“). Uvedené Nařízení bude od 25.května 2018 přímo účinné na celém území EU. Pokud tedy jakkoliv zpracováváte osobní údaje fyzických osob (zákazníků, zaměstnanců např. ve mzdové a personální oblasti aj.) či zpracováváte zvláště citlivé osobní údaje, pak je nutné provést řadu kroků k implementaci výše uvedeného Nařízení tak, aby zpracování osobních údajů odpovídalo této nové právní úpravě a bylo připraveno na případnou kontrolu dozorového orgánu, kdy v případě porušení jsou Nařízením stanoveny poměrně vysoké sankce.

Jaké základní povinnosti ukládá GDPR institucím a firmám (včetně fyzických osob – podnikatelů):

Nařízení GDPR rozšiřuje a upřesňuje stávající právní normy o ochraně a zabezpečení osobních údajů. Základní principy se tedy nemění, nově však podnikatelům vznikají tyto povinnosti:

 • zpracovávat osobní data pouze k oprávněným účelům a jen po nezbytně nutnou dobu
 • zabezpečit osobní data před neoprávněnými zneužitím
 • zajistit ohlašovací povinnost v případě zjištění úniku dat
 • poskytnout subjektům údajů právo na: výpis, výmaz (zapomenutí), přenositelnost
 • vést záznamy o zpracování osobních údajů, spolupracovat s dozorovým úřadem a na jeho žádost mu tyto záznamy zpřístupnit
 • ve vybraných případech zavést tzv. pseudonymizaci – zpracovávat osobní údaje tak, aby nemohly být přiřazeny konkrétní osobě bez použití dalších, odděleně uchovávaných informací
 • ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému orgánu a subjektům údajů,
 • ustavit v některých případech pověřence pro ochranu osobních údajů

Zkratka GDPR označuje nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.

S ohledem na výše uvedené nabízíme tyto služby v souvislosti s GDPR:

 1. Školení vybraných zaměstnanců k základní problematice GDPR (cca 2 hodiny)
 2. Analýza firemních procesů s ohledem na nakládání s osobními údaji
 3. Písemná zpráva s analýzou současného stavu a návrhy na řešení v souladu s GDPR
 4. Prověření smluvní dokumentace se zpracovateli osobních údajů a ostatní smluvní dokumentace s FO
 5. Vypracování návrhu vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů ve Vaší společnosti
 6. Průběžné konzultace k problematice ochrany osobních údajů s ohledem na Váš předmět činnosti
 7. Možné zajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

V rámci našich služeb zajistíme certifikovaného dodavatele IT a bezpečnosti v souvislosti s GDPR.

Sejdeme se s Vámi a probereme, jaké jsou Vaše aktuální potřeby vzhledem k velikosti Vaší společnosti a množství údajů, se kterými pracujete.

Navrhneme Vám konkrétní řešení, pokud možno bez složité implementace nových softwarových nástrojů. Budeme vycházet z Vašich stávajících vnitřních předpisů a postupů.

 

Nyní si můžete vše připravit i sami.

Pokud si nevyberete z výše uvedené kompletní nabídky vyřešení problematiky GDPR, můžete využít naší další variantu a vše si nastudovat sami. Prostřednictvím pošty nebo e-mailu, Vám zašleme šablony, formuláře a návody ke GDPR.

Nabízíme tyto zvýhodněné balíčky:

 1. manuál pro implementaci GDPR do praxe – 600 Kč
 2. nejčastější vzory dokumentů k implementaci GDPR (souhlas se zpracováním, zpracovatelské dodatky, hlášení incidentů, informační doložka pro zákazníky) – 800 Kč
 3. manuál pro implementaci GDPR do praxe + nejčastější vzory dokumentů k implementaci GDPR – 1300 Kč

Pro provedení objednávky prostřednictvím kontaktního formuláře a uhrazení platby na bankovní účet, Vám budou požadované materiály do 7 dnů zaslány.

V případě jiných požadavků, lze samozřejmě také objednat služby našich konzultantů.