Řešení GDPR

Pomůžeme i Vám vyřešit vše co se týká ochrany osobních údajů

Váš partner při řešení
GDPR

O nás

Bc. František Hanzlík

Již od roku 1996 působí jako specialista na řešení krizových situací ve společnostech, operace s pohledávkami a finančně-právní poradenství. Absolvent odborných seminářů týkajících se Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 známého pod zkratkou GDPR.

Kontakt

Tel.: 603 522 635
E-mall: info@reseni-gdpr.cz

Mgr. Jiří Vrána, advokát

Od roku 2007 působí v advokacii,  v současné době jako samostatný advokát se sídlem advokátní kanceláře v Praze a Kladně. Otázkami ochrany osobních údajů se zabývá po celou dobu své advokátní praxe a je právním garantem tohoto projektu a nabízených služeb.

Kontakt

Tel.: 724 808 206
E-mall: info@reseni-gdpr.cz

Michaela Alexandra Hanzlíková

Specializuje se na pracovní právo pro manažéry a vedoucí zaměstnance a dále na problematiku ochrany osobních údajů a povinnosti vyplývající z nového nařízení GDPR. Absolvovala několik odborných seminářů k tomuto tématu.

Kontakt

Mobil: 776 079 204
E-mall: info@reseni-gdpr.cz